Thứ Bảy, Tháng Mười Một 16, 2019

LCS

7 suy nghĩ “thú vị” trước trận Chung Kết

Nếu mà bạn mong chờ sự “cân bằng” trong giải mùa hè lần này thì quả thật là bạn…theo dõi nhầm giải rồi. Một lần nữa, Team Liquid đã ghi tên mình vào trận Chung Kết và lại một...

Tranh Luận

7 suy nghĩ “thú vị” trước trận Chung Kết

Nếu mà bạn mong chờ sự “cân bằng” trong giải mùa hè lần này thì quả thật là bạn…theo dõi nhầm giải...

Tâm điểm